Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Vad har kön och klass med yrkesval att göra? (film)

 

Femton minuters föreläsning vid Malmö högskola om vad forskning och statistik kan berätta om vd kön och klass har med yrkesval att göra.

Se filmen: https://vimeo.com/75014364

« Fler verktyg