Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Gå din egen väg

Samtalskort för att uppmuntra och stödja unga att bryta de könsmönster som styr ungdomars studie- och yrkesval. ”Gå din egen väg!” riktar sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet och även lärare och studie- och yrkesvägledare. Framtagen av Jämställdhetsdelegationen i Norrbottens län, Länsstyrelsen.

Gå din egen väg

« Fler verktyg