Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Inkluderande arbetsmiljö

”Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö” innehåller fem checklistor som tillsammans omfattar diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder. Unionen har tagit fram checklistorna som kan användas av dig som är verksamhetsledare eller rektor.

Så birdrar du till en inkluderande arbetsmiljö

« Fler verktyg