Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Organisera för en jämställd arbetsmiljö

Ett arbetsmiljötest för att jämföra din organisation med andra och synliggöra strukturer, inspirera och ge tips för att gå mot en bättre och mer jämställd arbetsmiljö. ”Organisera för en jämställd arbetsmiljö” är baserat på forskning och framtaget av Arbetsmiljöverket. För dig som är arbetsgivare eller leder en arbetsgrupp.

Organisera för en jämställd arbetsmiljö

« Fler verktyg