Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

På ingenjörsfronten intet nytt

En rapport framtagen av Teknikföretagen där 8 000 ungdomar mellan 14-25 år har fått svara på frågor om deras och andras val av och tankar kring utbildning och yrkesliv – med fokus på just tekniska ämnen och yrken. Rapporten innehåller också intervjuer från olika experter och forskare inom området.

På ingengörsfronten intet nytt

« Fler verktyg