Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

The Light (film)

I musikvideon The Light av HollySiz följer du ett barn som tycker om att klä sig i lila klänning och leka med My Little Pony men som möter andra förväntningar från skola och föräldrar om hur en bör se ut och vara utifrån sitt biologiska kön. Passar som underlag i samtal med barn och unga som leds av lärare och förskolepedagoger.

« Fler verktyg