Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Personliga intressets betydelse

Artikeln ”Yrkesval och det personliga intressets betydelse” diskuterar ”intressets” centrala roll för studie- och yrkesvägledning. Utifrån intervjuer med vägledare och gymnasieelever om yrkesvägledande material, diskuteras olika förståelser av ”intresse” och dess betydelse för traditionella och otraditionella yrkesval. Publicerad av lektorerna Frida Wikstrand och Anna Hedenus.

Yrkesval och det personliga intressets betydelse

« Fler verktyg