Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Göra jämt

En verktygslåda för att arbeta med genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden. För dig som jobbar med studie- och yrkesval eller är verksamhetsansvarig. Materialet är skrivet för vård och omsorgsbranschen men kan även användas inom andra områden för att arbeta med jämställdhet och inkludering.

Materialet är framtaget av Vård och Omsorgscollege.

 

 

 

Vård och Omsorgscollege- Göra jämt 

 

 

« Fler verktyg