Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Author Archive

Vad har kön och klass med yrkesval att göra? (film)

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

 

Femton minuters föreläsning vid Malmö högskola om vad forskning och statistik kan berätta om vd kön och klass har med yrkesval att göra.

Se filmen: https://vimeo.com/75014364

Tala om arbetslivet!

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

Metodmaterial för alla som på olika sätt arbetar med att tala om arbetslivet i undervisningen, med utgångspunkt i de skrivningar som finns i skolans olika styrdokument. Boken ger redskap för dem som arbetar i skolan så att de kan utmana både sina egna och andras föreställningar om arbetsliv, yrken och kön samt i vidare bemärkelse också klass, funktion, migrationsbakgrund eller sexualitet. Det handlar om att se sig själv först och utmana det för givet tagna. Riktar sig till skolpersonal som lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare, personal i elevhälsan och mentorer och är framtagen av Skolverket.

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3588