Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Archive for the ‘Okategoriserade’ Category

Att få fler att välja teknik

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

Guiden är framtagen av Teknikföretagen och vänder sig till dig som arbetar med att få fler unga att välja teknikutbildningar och är intressant för  studie- och yrkesvägledare, lärare och personer som anställer i teknikbranschen.

Att få ännu fler att välja teknik – En guide till ungas intresse för teknikutbildningar

Checklista för inkluderande studiebesök

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

Praktisk checklista som kan användas innan, under och efter ett studiebesök. För verksamhetsansvarig eller personer som tar emot studiebesök, lärare och studie- och yrkesvägledare som arrangerar studiebesök i verksamheter eller på skolan. Checklistan är framtagen under projektet ”Jämställd regional tillväxt” av Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege.

Ladda ner Checklista för inkluderande studiebesök

 

Bilder som förändrar världen

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

En kommunikationshandbok med personliga intervjuer framtagen av Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson i samarbete med Gävle kommun. Handboken hjälper dig att ta och välja bilder som är genusmedvetna och inkluderande. För personer inom skola eller företag som presenterar verksamheten eller studieprogram vid mässor, presentationer, studiebesök, webb med mera.

http://www.genusfotografen.se/?p=7305

Bildbank Bredda bilden

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

En gratis bildbank som ger en uppdaterad bild av jobben inom teknik och industri och lyfter fram nya förebilder som inspirerar fler kvinnor att söka sig till tekniska yrken. Teknikföretagen har skapat bildbanken och den kan användas av dig som vill bidra till att bredda bilden.

https://breddabilden.teknikforetagen.se/

 

 

Normkreativ text och bild

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

”Att synas på lika villkor” är en praktisk handbok som tar sin utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna. Handboken kan vara ett stöd när du skriver rapporter, presentationer, inbjudningar, rekryteringsmaterial, publicerar på webben eller anlitar fotografer. Är för personer inom skola eller verksamhet som vill vara mer normkreativa i text och bild. Framtagen inom projektet ”Jämställd regional tillväxt” för Region Kronoberg.

Att synas på lika villkor

Organisera för en jämställd arbetsmiljö

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

Ett arbetsmiljötest för att jämföra din organisation med andra och synliggöra strukturer, inspirera och ge tips för att gå mot en bättre och mer jämställd arbetsmiljö. ”Organisera för en jämställd arbetsmiljö” är baserat på forskning och framtaget av Arbetsmiljöverket. För dig som är arbetsgivare eller leder en arbetsgrupp.

Organisera för en jämställd arbetsmiljö

Inkluderande arbetsmiljö

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

”Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö” innehåller fem checklistor som tillsammans omfattar diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder. Unionen har tagit fram checklistorna som kan användas av dig som är verksamhetsledare eller rektor.

Så birdrar du till en inkluderande arbetsmiljö

Allmänna råd för studie och yrkesvägledning

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

Skolverkets ”Allmänna råd i arbetet med studie och yrkesvägledning” handlar om studie- och yrkesvägledning i skola och vuxenutbildning och vänder sig till huvudmän, rektorer och övrig skolpersonal. Råden beskriver hur studie- och yrkesvägledning kopplas till andra områden som rör de olika skolformerna. Ett viktigt budskap är att undervisning, information och vägledningssamtal tillsammans utgör den studie- och yrkesvägledning som ska stödja elevens val av studier och yrken.

Arbete med studie- och yrkesvägledning

Personliga intressets betydelse

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

Artikeln ”Yrkesval och det personliga intressets betydelse” diskuterar ”intressets” centrala roll för studie- och yrkesvägledning. Utifrån intervjuer med vägledare och gymnasieelever om yrkesvägledande material, diskuteras olika förståelser av ”intresse” och dess betydelse för traditionella och otraditionella yrkesval. Publicerad av lektorerna Frida Wikstrand och Anna Hedenus.

Yrkesval och det personliga intressets betydelse

Gå din egen väg

Publicerad: 17 augusti, 2018 av Niklas Ekdal |

Samtalskort för att uppmuntra och stödja unga att bryta de könsmönster som styr ungdomars studie- och yrkesval. ”Gå din egen väg!” riktar sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet och även lärare och studie- och yrkesvägledare. Framtagen av Jämställdhetsdelegationen i Norrbottens län, Länsstyrelsen.

Gå din egen väg