Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Att få fler att välja teknik

Guiden är framtagen av Teknikföretagen och vänder sig till dig som arbetar med att få fler unga att välja teknikutbildningar och är intressant för  studie- och yrkesvägledare, lärare och personer som anställer i teknikbranschen.

Folder-Teknikföretagen_2017_LR.pdf (ungdomsbarometern.se)

« Fler verktyg