Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Checklista för förskolepedagoger

Här hittar du som arbetar i förskola eller grundskola ”Checklista – att tänka normmedvetet”. Listan är framtagen av företaget Jämställt.se som arbetar med jämställdhet, mångfald och normkritik.

Checklista för förskolepedagoger

« Fler verktyg