Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Du kan bli vad du vill

En sann berättelse illustrerad i bild om Amanda som vill bli professor, men aldrig sett någon kvinna som är professor. Syftet är att uppmuntra pedagoger, föräldrar och andra vuxna i barns närhet att ifrågasätta ett könsstereotypt förhållningssätt till yrkesval och intressen. Framtagen för förskolepedagoger och lärare som jobbar med barn och unga utifrån läroplanen Lgr11 av Länsstyrelsen Västra Götalands län och Länsstyrelsen Uppsala län.

Du kan bli vad du vill!_0.pdf (framtidsval.se)

« Fler verktyg