Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Exkluderar din annons?

En övning  för att analysera anställningsannonsers attraktivitet  utifrån föreställningar om kön. Övningen synliggör val av könskodade ord, egenskaper och kompetenser. Övningen är framtagen under projektet ”Jämställd regional tillväxt” och kan användas av verksamhetsledare, personalansvarig eller andra som skriver annonser. Kan även användas som gruppövning i personalgrupp.

Övning – Granska din annons ut ett jämställdhetsperspektiv

« Fler verktyg