Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Bildbank Bredda bilden

En gratis bildbank som ger en uppdaterad bild av jobben inom teknik och industri och lyfter fram nya förebilder som inspirerar fler kvinnor att söka sig till tekniska yrken. Teknikföretagen har skapat bildbanken och den kan användas av dig som vill bidra till att bredda bilden.

https://breddabilden.teknikforetagen.se/

 

 

« Fler verktyg