Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

11 steg till jämställd rekrytering

Trappan är en rekryteringslathund som innehåller 11 steg till en jämställd rekrytering. Här tas  jämställdhetsplanens betydelse upp, rekryteringsgruppens sammansättning, rekryteringskanaler, kravspecifikationer, annonser, intervjufrågor med mera. Stegen har utformats utifrån en enkätundersökning hos arbetsgivare om fallgropar och möjligheter i rekryteringsprocessen under JämOs projekt ”Glashuset”. Ett verktyg för dig som är arbetsgivare och anställer i roller som verksamhetsledare eller personalansvarig.

adb7fa3d-eb46-47cc-83f7-59d10a7f34ee.pdf (misssite.com)

« Fler verktyg