Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Archive for november, 2019

All that we share

Publicerad: 11 november, 2019 av Maja Karlberg |

Ett videoklipp som visar hur vi alla har fördomar och förväntningar på varandra. Videon kan användas i klassrummet och på arbetsplatsen för att få igång diskussioner om mångfald och fördomar. Filmen visar att vi har fler likheter och mer saker gemensamt med andra än vad vi tror.

Filmen är producerad av TV 2 Danmark

Övningsbank- Normkritiska övningar

Publicerad: 11 november, 2019 av Maja Karlberg |

Här kan du hitta en övningsbank med normkritiska övningar som kan användas med olika målgrupper. I övningsbanken finns olika typer av övningar som passa exempelvis förskolelärare, grundskolelärare, högstadielärare, gymnasielärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare, elever i olika åldrar samt yrkesverksamma (t.ex. handledare, chefer). Många av övningarna har inspirerats av de övningar som finns på Jämställ.nu (jamstall.nu) och Lås Upp! (lasupp.nu).

Övningsbanken har sammanställts av Sweco.

Foto: Anna Nordström

thumbnail of vningsbank – normkritiska övningar

Övningsbank

 

 

 

 

 

 

Genusgranska ditt läromedel

Publicerad: 11 november, 2019 av Maja Karlberg |

Det vi ser och läser påverkar vilka normer och värderingar vi får. Detta innebär att de läromedel och böcker som används i skolan och förskolan bidrar till att förmedla skolans värdegrund. Därför är det viktigt att granska det läromedel och de böcker som används i undervisning.

Granskingsmallen är framtagen av Pedagog Värmland.

Pedagog Värmland- Genusgranska ditt läromedel

Foto: Anna Nordström

O/LIKA

Publicerad: 11 november, 2019 av Maja Karlberg |

Alla olika alla lika har skapat metodmaterialet O/LIKA som fungerar som ett verktyg för att arbeta mot fördomar och diskriminering. Främst riktar materialet sig till dem som jobbar med ungdomar på något sätt till exempel som lärare eller fritidsledare. Metoderna passar till arbete med ungdomar från 13 år och uppåt.

Alla olika alla lika är en kampanj från 2007, som syftar till att motverka fördomar och diskriminering och fokuserar på diskriminering baserad på etnicitet, funktionalitet, kön, könsidentitet, religion, sexuell läggning och ålder.

Materialet är framtaget av LSU- Sveriges ungdomsorganisationer

 

thumbnail of allaolikaallalikas_olika_lattlast_version- metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA

 

 

 

 

 

 

Respekttrappan- sju små steg för stor förändring

Publicerad: 11 november, 2019 av Maja Karlberg |

SBAB och Make Equal har skapat Respekttrappan- ett verktyg i sju steg för att skapa mer inkluderande arbetsplatser. Med hjälp av Respekttrappan kan organisationer ta enkla steg mot en mer jämlik och respektfull arbetsplats.

  • Övningar som breddar perspektiven och ökar förståelsen för olikheter på arbetsplatsen.
  • Kunskap som skapar självförtroende att utmana rådande normer på arbetsplatsen.
  • Samtal som stärker sammanhållningen i team och organisationer.

Respekttrappan – Make Equal