Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Övningsbank- Normkritiska övningar

Här kan du hitta en övningsbank med normkritiska övningar som kan användas med olika målgrupper. I övningsbanken finns olika typer av övningar som passa exempelvis förskolelärare, grundskolelärare, högstadielärare, gymnasielärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare, elever i olika åldrar samt yrkesverksamma (t.ex. handledare, chefer). Många av övningarna har inspirerats av de övningar som finns på Jämställ.nu (jamstall.nu) och Lås Upp! (lasupp.nu).

Övningsbanken har sammanställts av Sweco.

Foto: Anna Nordström

thumbnail of vningsbank – normkritiska övningar

Övningsbank

 

 

 

 

 

 

« Fler verktyg