Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Verktyg

Förskola  

Checklista för förskolepedagoger

Här hittar du som arbetar i förskola eller grundskola ”Checklista – att tänka normmedvetet”. Listan är framtagen av företaget Jämställt.se som arbetar med jämställdhet, [...]
Läs mer »

Redraw the balance (film)

Kortfilm som handlar om en förskola som bjudit in yrkespersoner. Filmen vill förmedla hur barns stereotypa föreställningar om vilket kön som kan arbeta inom ett yrke skapas vid tidig ålder. [...]
Läs mer »

The Light (film)

I musikvideon The Light av HollySiz följer du ett barn som tycker om att klä sig i lila klänning och leka med My Little Pony men som möter andra förväntningar från skola och föräldrar om hur [...]
Läs mer »

Lika rättigheter i förskolan

Ett arbetsmaterial för verksamhetsledare, pedagoger och andra anställda i förskolan. Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande [...]
Läs mer »

Du kan bli vad du vill

En sann berättelse illustrerad i bild om Amanda som vill bli professor, men aldrig sett någon kvinna som är professor. Syftet är att uppmuntra pedagoger, föräldrar och andra vuxna i barns [...]
Läs mer »

Bilder som förändrar världen

En kommunikationshandbok med personliga intervjuer framtagen av Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson i samarbete med Gävle kommun. Handboken hjälper dig att ta och välja bilder som är [...]
Läs mer »

Genusgranska ditt läromedel

Det vi ser och läser påverkar vilka normer och värderingar vi får. Detta innebär att de läromedel och böcker som används i skolan och förskolan bidrar till att förmedla skolans värdegrund. [...]
Läs mer »

Övningsbank- Normkritiska övningar

Här kan du hitta en övningsbank med normkritiska övningar som kan användas med olika målgrupper. I övningsbanken finns olika typer av övningar som passa exempelvis förskolelärare, [...]
Läs mer »

Grundskola  

Tala om arbetslivet!

Metodmaterial för alla som på olika sätt arbetar med att tala om arbetslivet i undervisningen, med utgångspunkt i de skrivningar som finns i skolans olika styrdokument. Boken ger redskap för [...]
Läs mer »

Redraw the balance (film)

Kortfilm som handlar om en förskola som bjudit in yrkespersoner. Filmen vill förmedla hur barns stereotypa föreställningar om vilket kön som kan arbeta inom ett yrke skapas vid tidig ålder. [...]
Läs mer »

The Light (film)

I musikvideon The Light av HollySiz följer du ett barn som tycker om att klä sig i lila klänning och leka med My Little Pony men som möter andra förväntningar från skola och föräldrar om hur [...]
Läs mer »

Du kan bli vad du vill

En sann berättelse illustrerad i bild om Amanda som vill bli professor, men aldrig sett någon kvinna som är professor. Syftet är att uppmuntra pedagoger, föräldrar och andra vuxna i barns [...]
Läs mer »

Jämställdhet genom livet

”På lika villkor – Jämställdhet genom livet” ger elever inblick i vår historiska resa, från kampen för lika rösträtt, kvinnors och mäns roll i arbetslivet och de reformer som [...]
Läs mer »

Gå din egen väg

Samtalskort för att uppmuntra och stödja unga att bryta de könsmönster som styr ungdomars studie- och yrkesval. ”Gå din egen väg!” riktar sig till ungdomar på högstadiet och [...]
Läs mer »

Personliga intressets betydelse

Artikeln ”Yrkesval och det personliga intressets betydelse” diskuterar ”intressets” centrala roll för studie- och yrkesvägledning. Utifrån intervjuer med vägledare och [...]
Läs mer »

Allmänna råd för studie och yrkesvägledning

Skolverkets ”Allmänna råd i arbetet med studie och yrkesvägledning” handlar om studie- och yrkesvägledning i skola och vuxenutbildning och vänder sig till huvudmän, rektorer och [...]
Läs mer »

O/LIKA

Alla olika alla lika har skapat metodmaterialet O/LIKA som fungerar som ett verktyg för att arbeta mot fördomar och diskriminering. Främst riktar materialet sig till dem som jobbar med ungdomar [...]
Läs mer »

Genusgranska ditt läromedel

Det vi ser och läser påverkar vilka normer och värderingar vi får. Detta innebär att de läromedel och böcker som används i skolan och förskolan bidrar till att förmedla skolans värdegrund. [...]
Läs mer »

Övningsbank- Normkritiska övningar

Här kan du hitta en övningsbank med normkritiska övningar som kan användas med olika målgrupper. I övningsbanken finns olika typer av övningar som passa exempelvis förskolelärare, [...]
Läs mer »

All that we share

Ett videoklipp som visar hur vi alla har fördomar och förväntningar på varandra. Videon kan användas i klassrummet och på arbetsplatsen för att få igång diskussioner om mångfald och [...]
Läs mer »

Prao på arbetsplats  

Inkluderande arbetsmiljö

”Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö” innehåller fem checklistor som tillsammans omfattar diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder. Unionen har tagit fram [...]
Läs mer »

Organisera för en jämställd arbetsmiljö

Ett arbetsmiljötest för att jämföra din organisation med andra och synliggöra strukturer, inspirera och ge tips för att gå mot en bättre och mer jämställd arbetsmiljö. ”Organisera [...]
Läs mer »

Checklista för inkluderande studiebesök

Praktisk checklista som kan användas innan, under och efter ett studiebesök. För verksamhetsansvarig eller personer som tar emot studiebesök, lärare och studie- och yrkesvägledare som [...]
Läs mer »

Tillgänglig arbetsplats

En kortfilm som visar hur viktigt det är med en tillgänglig arbetsplats för att alla ska vara delaktiga i arbetslivet oavsett funktionsförmåga. För dig som är verksamhetsansvarig eller [...]
Läs mer »

Respekttrappan- sju små steg för stor förändring

SBAB och Make Equal har skapat Respekttrappan- ett verktyg i sju steg för att skapa mer inkluderande arbetsplatser. Med hjälp av Respekttrappan kan organisationer ta enkla steg mot en mer jämlik [...]
Läs mer »

Övningsbank- Normkritiska övningar

Här kan du hitta en övningsbank med normkritiska övningar som kan användas med olika målgrupper. I övningsbanken finns olika typer av övningar som passa exempelvis förskolelärare, [...]
Läs mer »

All that we share

Ett videoklipp som visar hur vi alla har fördomar och förväntningar på varandra. Videon kan användas i klassrummet och på arbetsplatsen för att få igång diskussioner om mångfald och [...]
Läs mer »

Välja gymnasium  

Tala om arbetslivet!

Metodmaterial för alla som på olika sätt arbetar med att tala om arbetslivet i undervisningen, med utgångspunkt i de skrivningar som finns i skolans olika styrdokument. Boken ger redskap för [...]
Läs mer »

Personliga intressets betydelse

Artikeln ”Yrkesval och det personliga intressets betydelse” diskuterar ”intressets” centrala roll för studie- och yrkesvägledning. Utifrån intervjuer med vägledare och [...]
Läs mer »

Normkreativ text och bild

”Att synas på lika villkor” är en praktisk handbok som tar sin utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna. Handboken kan vara ett stöd när du skriver rapporter, presentationer, [...]
Läs mer »

Bildbank Bredda bilden

En gratis bildbank som ger en uppdaterad bild av jobben inom teknik och industri och lyfter fram nya förebilder som inspirerar fler kvinnor att söka sig till tekniska yrken. Teknikföretagen har [...]
Läs mer »

Bilder som förändrar världen

En kommunikationshandbok med personliga intervjuer framtagen av Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson i samarbete med Gävle kommun. Handboken hjälper dig att ta och välja bilder som är [...]
Läs mer »

Checklista för inkluderande studiebesök

Praktisk checklista som kan användas innan, under och efter ett studiebesök. För verksamhetsansvarig eller personer som tar emot studiebesök, lärare och studie- och yrkesvägledare som [...]
Läs mer »

Övningsbank- Normkritiska övningar

Här kan du hitta en övningsbank med normkritiska övningar som kan användas med olika målgrupper. I övningsbanken finns olika typer av övningar som passa exempelvis förskolelärare, [...]
Läs mer »

Studiebesök  

Redraw the balance (film)

Kortfilm som handlar om en förskola som bjudit in yrkespersoner. Filmen vill förmedla hur barns stereotypa föreställningar om vilket kön som kan arbeta inom ett yrke skapas vid tidig ålder. [...]
Läs mer »

Checklista för inkluderande studiebesök

Praktisk checklista som kan användas innan, under och efter ett studiebesök. För verksamhetsansvarig eller personer som tar emot studiebesök, lärare och studie- och yrkesvägledare som [...]
Läs mer »

Att få fler att välja teknik

Guiden är framtagen av Teknikföretagen och vänder sig till dig som arbetar med att få fler unga att välja teknikutbildningar och är intressant för  studie- och yrkesvägledare, lärare och [...]
Läs mer »

Övningsbank- Normkritiska övningar

Här kan du hitta en övningsbank med normkritiska övningar som kan användas med olika målgrupper. I övningsbanken finns olika typer av övningar som passa exempelvis förskolelärare, [...]
Läs mer »

Anställning  

Inkluderande arbetsmiljö

”Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö” innehåller fem checklistor som tillsammans omfattar diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder. Unionen har tagit fram [...]
Läs mer »

Normkreativ text och bild

”Att synas på lika villkor” är en praktisk handbok som tar sin utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna. Handboken kan vara ett stöd när du skriver rapporter, presentationer, [...]
Läs mer »

11 steg till jämställd rekrytering

Trappan är en rekryteringslathund som innehåller 11 steg till en jämställd rekrytering. Här tas  jämställdhetsplanens betydelse upp, rekryteringsgruppens sammansättning, rekryteringskanaler, [...]
Läs mer »

Exkluderar din annons?

En övning  för att analysera anställningsannonsers attraktivitet  utifrån föreställningar om kön. Övningen synliggör val av könskodade ord, egenskaper och kompetenser. Övningen är [...]
Läs mer »

Tillgänglig arbetsplats

En kortfilm som visar hur viktigt det är med en tillgänglig arbetsplats för att alla ska vara delaktiga i arbetslivet oavsett funktionsförmåga. För dig som är verksamhetsansvarig eller [...]
Läs mer »

Respekttrappan- sju små steg för stor förändring

SBAB och Make Equal har skapat Respekttrappan- ett verktyg i sju steg för att skapa mer inkluderande arbetsplatser. Med hjälp av Respekttrappan kan organisationer ta enkla steg mot en mer jämlik [...]
Läs mer »

Övningsbank- Normkritiska övningar

Här kan du hitta en övningsbank med normkritiska övningar som kan användas med olika målgrupper. I övningsbanken finns olika typer av övningar som passa exempelvis förskolelärare, [...]
Läs mer »

All that we share

Ett videoklipp som visar hur vi alla har fördomar och förväntningar på varandra. Videon kan användas i klassrummet och på arbetsplatsen för att få igång diskussioner om mångfald och [...]
Läs mer »