Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Normkreativ text och bild

”Att synas på lika villkor” är en praktisk handbok som tar sin utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna. Handboken kan vara ett stöd när du skriver rapporter, presentationer, inbjudningar, rekryteringsmaterial, publicerar på webben eller anlitar fotografer. Är för personer inom skola eller verksamhet som vill vara mer normkreativa i text och bild. Framtagen inom projektet ”Jämställd regional tillväxt” för Region Kronoberg.

Att synas på lika villkor

« Fler verktyg