Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Jämställdhet genom livet

”På lika villkor – Jämställdhet genom livet” ger elever inblick i vår historiska resa, från kampen för lika rösträtt, kvinnors och mäns roll i arbetslivet och de reformer som påverkat utvecklingen. Materialet utgår från det jämställdhetspolitiska målet ”att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv” och de sex delmål som sätter ramarna för samhället Sverige. Anpassat för dig som arbetar som lärare i grundskola eller gymnasiet och framtaget av Arena skolinformation.

På lika villkor – Jämställdhet genom livet

« Fler verktyg