Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Redraw the balance (film)

Kortfilm som handlar om en förskola som bjudit in yrkespersoner. Filmen vill förmedla hur barns stereotypa föreställningar om vilket kön som kan arbeta inom ett yrke skapas vid tidig ålder. Passar som inspiration för pedagoger och lärare i förskola och grundskola eller dig som arrangerar studiebesök.

« Fler verktyg