Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Bilder som förändrar världen

En kommunikationshandbok med personliga intervjuer framtagen av Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson i samarbete med Gävle kommun. Handboken hjälper dig att ta och välja bilder som är genusmedvetna och inkluderande. För personer inom skola eller företag som presenterar verksamheten eller studieprogram vid mässor, presentationer, studiebesök, webb med mera.

http://www.genusfotografen.se/?p=7305

« Fler verktyg