Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Checklista för inkluderande studiebesök

Praktisk checklista som kan användas innan, under och efter ett studiebesök. För verksamhetsansvarig eller personer som tar emot studiebesök, lärare och studie- och yrkesvägledare som arrangerar studiebesök i verksamheter eller på skolan. Checklistan är framtagen under projektet ”Jämställd regional tillväxt” av Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege.

Ladda ner Checklista för inkluderande studiebesök

 

« Fler verktyg