Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Tillgänglig arbetsplats

En kortfilm som visar hur viktigt det är med en tillgänglig arbetsplats för att alla ska vara delaktiga i arbetslivet oavsett funktionsförmåga. För dig som är verksamhetsansvarig eller anställer. Producerad av Handisam. 

Handisam – Anställningen

« Fler verktyg