Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

Respekttrappan- sju små steg för stor förändring

SBAB och Make Equal har skapat Respekttrappan- ett verktyg i sju steg för att skapa mer inkluderande arbetsplatser. Med hjälp av Respekttrappan kan organisationer ta enkla steg mot en mer jämlik och respektfull arbetsplats.

  • Övningar som breddar perspektiven och ökar förståelsen för olikheter på arbetsplatsen.
  • Kunskap som skapar självförtroende att utmana rådande normer på arbetsplatsen.
  • Samtal som stärker sammanhållningen i team och organisationer.

Respekttrappan – Make Equal

« Fler verktyg