Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

All that we share

Ett videoklipp som visar hur vi alla har fördomar och förväntningar på varandra. Videon kan användas i klassrummet och på arbetsplatsen för att få igång diskussioner om mångfald och fördomar. Filmen visar att vi har fler likheter och mer saker gemensamt med andra än vad vi tror.

Filmen är producerad av TV 2 Danmark

« Fler verktyg