Information om verktyget
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg, Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län. Tillväxtverket har finansierat arbetet inom ramen för satsningen ”Jämställd regional tillväxt.

O/LIKA

Alla olika alla lika har skapat metodmaterialet O/LIKA som fungerar som ett verktyg för att arbeta mot fördomar och diskriminering. Främst riktar materialet sig till dem som jobbar med ungdomar på något sätt till exempel som lärare eller fritidsledare. Metoderna passar till arbete med ungdomar från 13 år och uppåt.

Alla olika alla lika är en kampanj från 2007, som syftar till att motverka fördomar och diskriminering och fokuserar på diskriminering baserad på etnicitet, funktionalitet, kön, könsidentitet, religion, sexuell läggning och ålder.

Materialet är framtaget av LSU- Sveriges ungdomsorganisationer

 

thumbnail of allaolikaallalikas_olika_lattlast_version- metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA

 

 

 

 

 

 

« Fler verktyg